• Capsule Bottle PET Transparent

    Shishe kapsule PET transparente

    Përmbajtja e lagështisë së materialit duhet të thahet plotësisht para prodhimit. Në përgjithësi, temperatura e tharjes është 160 ℃ për materialet e thara. Nëse ruhet në ajër për një kohë të gjatë, nuk do të thithë lagështi. Prandaj, pasi të jenë tharë lëndët e para, ato duhet të përdoren menjëherë ose direkt nga tharësi i vazhdueshëm, përndryshe ato duhet të mbahen në inkubator në 90 ~ 100 ℃ për gatishmëri, në mënyrë që të shmanget thithja e lagështisë përsëri pas tharjes.