• Capsule Bottle HDPE CFB-25

    Shishe kapsule HDPE CFB-25

    Format e jashtme të shisheve të Kapsulës Plastike të shisheve HDPE mjekësore janë të rrumbullakëta, katrore dhe ovale. Zbatimi i trupit të shisheve të rrumbullakëta është më i madhi, veçanërisht për trupin e shisheve me një kapacitet prej 15ml deri 200ml. Karakterizohet nga trashësia uniforme e murit, aftësia e lartë për të thithur energjinë e ndikimit të jashtëm, kostoja e ulët e prodhimit dhe shkalla e ulët e shfrytëzimit të zonës efektive gjatë magazinimit ose transportit. Shishja katrore ka shkallë të lartë të shfrytëzimit të sipërfaqes efektive dhe qëndrueshmërisë së mirë, por është e prirur për deformim të fryrë.